Historie a současnost kopané v Zárybech

V roce  1930  se  skupina  místních  nadšenců  sešla,  aby  po  vzoru  slavných  fotbalových klubů začala hrát oficiálně kopanou i v  malé vesnici Záryby; rok na to, 1931, byl založen  fotbalový oddíl.  U jeho zrodu stáli místní občané Ladislav Božovský,  zámečník z čp. 110 a Josef Vedral, tesař z čp. 126.. Sportovní klub S.K. Záryby-Martinov  měl při svém založení  79  členů  a  jeho  prvním  předsedou  se  stal Josef Honzátko, zámečník  z Martinova. Listiny dokládající první  zápasy  a  výsledky  je  těžké  dohledat,  ovšem zmínky o činnosti nefotbalové doloženy jsou. Tak např. v roce 1934 dostali fotbalisté 1000 korun  na  činnost  od  stavitele  Karhana,  který  klub obdaroval při  příležitosti  svých padesátých narozenin.  Záznamy v kronice dokládají, že v roce 1936  bylo  ke  vzdělávání  pořádáno  několik přednášek  a  sehráno  několik  divadelních představení spolky  Jednota  Sokol,  baráčníky  a  fotbalisty. V období okupace a válečných let  1939 až 1945 se činnost  zastavila, ale ani v pozdějších letech  se  nepodařilo  přihlásit  tým dospělých  do  soutěže, ačkoli oddíl  stále vyvíjel mimosoutěžní činnost. Až v roce 1965 bylo družstvo kopané přihlášeno do  okresní  soutěže.  Oddíl  přestěhoval  kabiny  od  rybníka  na  současné  fotbalové hřiště a vlastními silami je opravil a dal do provozu.To vše si vyžádalo obětavou práci   spousty   místních   lidí.

V období   šedesátých   a   sedmdesátých   let minulého století  hrál   oddíl   se střídavými  úspěchy  nejnižší  okresní  soutěž.  Jedním  z novodobých  mezníků  fotbalu v Zárybech byl  rok  1983 –  A mužstvo  vyhrálo  III. třídu a postoupilo  do okresního  přeboru.  V téže sezóně skončili  na  3.místě  i  žáci,  pro  které  to  byl  v dosavadní  historii  největší  úspěch.  Velkou zásluhu na tomto úspěchu měli trenéři František Urban a František Holba. Bohužel po jednom roce v okresním přeboru  A  mužstvo  spadlo  opět  do  III.  třídy.  V těchto  letech  vedli  mužstvo  jako  trenéři  Jaroslav Kalina  a  Jaroslav  Schütz.  Oddíl  získával  finanční  prostředky  z „brigád „  a též  z pořádání  sportovních  karnevalů  a  pouťových  zábav.  V roce  1987  byl  zvolen  předsedou Jaroslav  Macháček,  jednatelem  Karel  Schütz  a  vedoucím  mužstva  Mirek  Baloun.  Mužstvo žáků v této době trénoval Oldřich Babovák.

Koncem osmdesátých let a v první polovině let devadesátých se  začala  okolo  trenéra  Jaroslava  Schütze  formovat  silná  skupina  fotbalistů.  V roce 1997 postoupil A tým podruhé v historii do okresního přeboru. Vydržel v něm pět let, aby v roce 2002 postoupil poprvé v historii do I. B třídy krajské soutěže. V roce 1998 vznikl  B tým, který začal hrát  nejnižší IV. třídu (pralesní ligu).  „A“  tým  kromě  let  2005-06,  2007-08,  kdy  sestoupil  do  okresního  přeboru, hrál v I.B třídě z níž sestoupil v minulém soutěžním roce do okresního přeboru. Na trenérské lavičce se postupně po Jaroslavu Schützovi vystřídali Josef Vejvoda, Jan Hanuš, Miroslav Amler, František Vítů, znovu Jan Hanuš,  Miroslav  Bárta , Miroslav  Babovák a znovu František Vítů, který skončil v uplynulé sezoně. Nový soutěžní ročník 2013/2014 mužstvo A zahájilo s trenérem Stanislavem Slavíkem.

Rezervní  tým  po  několika  letech ve IV.třídě postoupil v roce  2006 do  III. třídy.  V této  soutěži  hraje  i nadále nepřetržitě. U mužstva se vystřídali trenéři, Václav  Hanuš, Miroslav Blanár  a  v současné  době  tým  vede František  Šindelář.  Téměř  po  celou dobu  historie  funguje  u  našeho  oddílu  žákovské  družstvo, jemuž se věnuje s velmi dobrými výsledky již delší dobu především Ladislav Mikšovský.

V dlouhé  historii zárybského fotbalu  je nesmazatelně zapsán obětavý trenér a funkcionář Karel Schütz, na jehož památku je pořádán  fotbalový memoriál.

Současné vedení oddílu kopané TJ Sokola Záryby a hráči jsou představení v samotné části těchto stránek.